НАЧАЛО Финтех

Ролята на асоциациите във Финтех сферата

юли 11, 2019 11:00 9 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Ролята на асоциациите във Финтех сферата

Във всяка индустрия съществуват групи / асоциации, в които отделните организации се събират, за да създадат по-голям консенсус за технологиите, практиките, регулациите и образованието.

Във всяка индустрия съществуват групи / асоциации, в които отделните организации се събират, за да създадат по-голям консенсус за технологиите, практиките, регулациите и образованието.

Финансовата индустрия е пълна с много форми на търговски асоциации, някои от които стават регулаторни органи като например FINRA в САЩ. Когато има точка на инфлексия на технологиите, подобно на настоящата вълна на иновациите в областта на финансовите технологии, съществуващите групи и регулатори могат да бъдат предубедени към съществуващите технологии и практики. А членовете на тези заинтересовани страни могат да бъдат предимно експерти в предишните поколения технологии.

Със значителна еволюция в индустрията и иновативните технологии, които предизвикват значителни потенциални смущения, нови асоциации и групи вероятно ще се появят, за да обединят експерти в развиващите се технологии, с идеята да се съсредоточат върху ключови въпроси.

Насърчаването на тези групи е от интерес не само за индустрията, но и за регулаторите и законодателите, които трябва да се адаптират към нововъзникващите иновации. Един от мандатите им е да насърчават колективните практики, които довеждат най-доброто от сегашната регулаторна и транзакционна система до възможността за по-ефективно и новаторско бъдеще.

Цифрово излъчване, клетъчни телефони, електронни плащания, ”Crowdfunding” са области, в които засегнатата индустрия развива много нови търговски групи и асоциации за разработване на технологични стандарти, сътрудничество с регулаторните органи и допринасяне за нововъзникващи бизнес практики. Нека разгледаме някои от видовете нови асоциации във Финтех и техните различни цели.

Дигитална леджър технология (DLT), Блокчейн и Иновации в Дигиталните Ценни Книжа.

Появата на DLT технология и цифровите ценни книжа очевидно има потенциал да добави значителна ефективност към практиките на капиталовите пазари. Правителствата и регулаторите се интересуват от иновации по няколко причини. Повишената технологична ефективност на капиталовите пазари обещава да насърчи по-бързото икономическо развитие, което със сигурност е приоритет на правителствата.

Регулаторите трябва да избягват нови потенциални злоупотреби, но в същото време да не задушават общото желание за разширяване на икономическия растеж и по-широко участие на обществеността в този сектор. Доставчиците са готови да допринесат за нововъзникващите стандарти и участниците в индустрията са готови да разберат как технологията може да повлияе или да подобри техните бизнес практики.

Регулаторите конкретно се стремят да насърчат тази интелигентна иновация на финансовия сектор. В САЩ Комисията по ценните книжа (SEC) създаде функцията на FinHub, с цел да взаимодейства с финансовата индустрия за техническите иновации.

Комисията за търговия на стокови фючърси (CFTC) има подобна функция, лабораторията CFTC -Guide Point. В Обединеното кралство Органът за финансово поведение (FCA) има текуща програма за регулаторни дейности, за да насърчи и насочи финансовите иновации.

Целта е да се осигури на фирмите възможност да тестват продукти и услуги в контролирана среда и да подпомагат идентифицирането на подходящи предпазни мерки за защита на потребителите.

В целия свят, други правителства на различни финансови центрове, в хода на оценката на подхода към дигиталната технология за ценни книжа, създадоха много подобни програми за насърчаване и насочване на развитието на Финтех индустрията.

От гледна точка на индустрията, разработчиците на технологии, индустриалните оператори и финансовите специалисти са разработили голям брой нови видове асоциации, чиито мисии включват регулаторна и политическа дейност, съвместно разработване на платформена технология, разработване на индустриални стандарти и практики и решаване на някои от проблемите на оперативната съвместимост на продуктите свързани с Финтех.

Примери на възникващи асоциации свързани с финтех и дигитални технологии.

Индустриални асоциации.

Изправени пред вниманието на всевъзможни органи поради необходимостта от регулаторна яснота, новите технологични иноватори се обединяват, за да влияят колективно върху обществената политика. Примерите включват Blockchain асоциацията (членове включват Coinbase, Circle, Protocol Labs) и Digital Asset Trade Association.

Тези видове групи са концентрирани предимно върху технологични доставчици и наблягат върху представянето на основната технология, лобирането на регулаторите и създателите на публични политики по въпроси от индустрията.

Сега има множество подобни групи, американската, британската, Правителствената и скандинавската Blockchain асоциации. Предимно концентрирани върху въпроси за политиката в съответните им географски райони, понякога включени в специфични стандарти и оперативна съвместимост.

Възникването на DLT технологията и дигиталните ценни книжа има потенциала да добави значителна ефективност към практиките на капиталовите пазари.

Асоциации за разработване на платформи.

Разработването на съвместни технологии:

Отвъд публичната политика и регулаторните въпроси, промишлените асоциации са от решаващо значение за изработването на общи технологични платформи. Hyperledger (членове включват, например, IBM, Intel, R3, DTCC, J.P. Morgan, Symbiont) е забележителен пример.

Той обединява група от проекти с отворен код, стартирани от Linux Foundation. Това включва както големите утвърдени оператори, така и малките иноватори, работещи с инструменти, екосистеми, условия за интелигентно сключване на договори и стандарти за изпълнение – по същество – техническо сътрудничество.

Техническа спецификация на платформата:

Революцията на Финтех предлага потенциалната ефективност на изпълнението на сигурна цифрова транзакция, но също така носи по-значителен технически напредък в алгоритмичното изпълнение на условията на “интелигентни договори”, които трябва да бъдат дефинирани колективно.

Фондация Ethereum и групите Enterprise Ethereum Alliance са фокусирани върху установяването на стандарти за език и разширения.

Привеждайки Финтех в модела с отворен код, популярен в разработката на софтуер, предложението за подобряване на Ethereum (EIP) е проектен документ, който предоставя информация на Етериум общността и описва нова функция за проекта или неговите процеси или среда.

Настоящият каталог на ERC включва приблизително 58 окончателни и около 150 проекта, спецификации на EIP, които включват основна функционалност за изпълнение, условия на интелигентни договори и спецификации на интерфейса на доставчика.

Асоциации / групи, фокусирани върху оперативната съвместимост на промишлеността.

Въпреки че спецификацията на техническата платформа естествено предполага някакво ниво на техническа оперативна съвместимост, съществува и необходимост от по-висока оперативна съвместимост на бизнеса.

Например къде могат да се търгуват дигитални ценни книжа?

Първоначално цифровите ценни книжа за частни разположения се търгуват основно на затворени пазари – предлагате ценните книжа в средата на конкретния доставчик на токена.

Но много емитенти биха искали по-широки предложения на множество борси, може би обхващащи множество географски области и юрисдикции. И докато жизнеспособността на цифровите вторични пазари все още не е напълно доказана, инвеститорите и емитентите проявяват нарастващ интерес към вторичната търговия на множество алтернативни системи за търговия (АТС).

Цифровите токени, създадени от един емитент, могат да бъдат котирани на различни борси и да могат да се търгуват на вторични борси.

Асоциации / групи за оперативна съвместимост / стандарти в промишлеността.

Един пример за среда за търговия между доставчици бе предложен от Blocktrade  през 2018 г.  Blocktrade е “асоциация” на редица услуги в обща платформа. Членовете включват Securitize, Neufund, Tokeny и Highcastle, и това усилие създава стандарти, които да позволят кръстосано предлагане на токени, издадени от членовете на единна борса.

Нови асоциации свързани с бизнес практики и образование.

Ясно е, че техническите спецификации и въпросите на публичната политика на регулатора са важни ранни функции на индустриалните асоциации, но в по-дългосрочен план успешното им приемане включва не само доставчиците на технологии и цифровите платформи, но също така и начинът, по който съществуващите професионалисти в бранша (брокери, попечители, адвокати, Агентите за прехвърляне, KYC / AML услуги и т.н.) възприемат технологията за развиващите се бизнес практики.

Пример за бизнес практики – Digital Security Custody.

При традиционните продажби на ценни книжа има разпоредба за попечител да притежава акции самостоятелно или на “улично име”, което действа като псевдоним. Собственикът не е длъжен да извършва физическа доставка на акциите и бъдещите транзакции не се забавят от физическото прехвърляне.

Как променят това цифровите ценни книжа?

Един прост аргумент е, че собственикът на акции държи ключовете на портфейла, съдържащ дигиталния дял, и това представлява еквивалент на “самозащита”.

Но по-плаващите пазари се основават на посреднически сделки и някои класове инвеститори (например институционални фондове) изискват попечителска функция. Съществуват и оперативни проблеми, свързани със сигурността около много големи сделки.

Друго алтернативно техническо предложение е да се прилагат услугите по попечителство на токени с много подписи, където попечителят или агентът за прехвърляне има допълнителен подпис и схемата за транзакции може да изисква няколко подписа.

Други доставчици въвеждат по-традиционни схеми на правила за съхранение, които могат да бъдат одитирани, но където брокер-дилърът, попечителят и борсата са свързани.

Като цяло, докато регулаторите предполагат, че технологията не променя основния закон, технологията може да създаде множество алтернативи за разработването и функциите на нова бизнес практика.

Кой адресира всички въпроси, които възникват около този проблем?

В идеалния случай това е лицензираната и регулирана индустриална екосистема, работеща заедно чрез някаква асоциация.

В съществуващия пазар на ценни книжа общият американски модел за саморегулиране на индустрията е FINRA (организация за регулиране на финансовата индустрия), с нестопанска цел, упълномощена от Конгреса да защити американските инвеститори чрез саморегулация.

По какъв начин индустрията може да разработи нови бизнес практики, разрешени от новата технология?

Има два начина, по които тези в индустрията могат да обсъждат колективно някои от тези нови бизнес практики.

Самоорганизация на екосистемите за дигитални ценни книжа.

Еволюцията на функцията за попечителство е пример за необходимостта от “асоцииране” на множество дисциплини, за да се подкрепят оперативните стандарти, образованието и саморегулирането на цялостната цифрова екосистема за сигурност.

Това ще постави фокус върху бизнес практиките и по-големите проблеми на екосистемата и може би ще бъде под формата на саморегулираща се практикуваща група (подобно на начина, по който работи FINRA).

Такава група може да свърже практикуващите в индустрията с тези в новосъздадените регулаторни връзки.

Заключение – Асоциациите са ключова практика за иноваторксата природа на Финтех сферата.

Това е само малка извадка от различни типове групи и асоциации на Fintech / Digital Security. Те изрично дават примери в спектър, вариращи от доставчици на технологии и отворени групи, до колективни борси и професионална практикуваща екосистема, насочена към бизнес практики.

По-важното е, че иновациите във Финтех изискват сътрудничество в индустрията, за да бъдат успешни. Някои от групите, формирани в тази фаза, могат да изчезнат или да се слеят.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Финтех Новини

Русия ще използва крипто борси за международни транзакции

Русия активно оформя своя подход към криптовалутите в страната. През април Антон Силуанов, министърът на финансите на Русия обсъди нова платежна система, която ще включва криптовалути.

май 30, 2023 6:00 1 мин. четене

САЩ може да загубят глобалната си крипто позиция заради тези държави

Според информация от Ясин Елманджра, анализатор в Ark Invest, Съединените щати са изправени пред риска да отстъпят водещата си позиция в глобалната крипто екосистема на няколко държави като Обединените арабски емирства, Южна Корея, Австралия и Швейцария.

май 25, 2023 12:00 2 мин. четене

Скоро няма да видим спот Биткойн ETF на американския пазар според шефа на VanEck

Борсово търгуваните фондове (ETF) напоследък набраха значителна популярност, привличайки разнообразни инвеститори, търсещи експозиция към редица активи.

май 24, 2023 14:30 2 мин. четене

Ripple ще инвестира $1 милиард за разширяването си във финтех пространството

Главният изпълнителен директор на Ripple Labs наскоро обяви плановете си да използва $1 милиард от паричните резерви на компанията, за да разшири обхвата на услугите ѝ.

май 24, 2023 10:00 1 мин. четене

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.