НАЧАЛО Регулации

Българските данъчни закони за криптовалутите и какво може да се промени?

20.05.2023 9:00 4 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Българските данъчни закони за криптовалутите и какво може да се промени?

В глобален план на Биткойн и криптовалутите като цяло им липсват ясно обособени регулаторни рамки. Макар и в конкретни държави и градове се прилага определено законодателство за дигиталните активи, в много страни все още няма специализирани закони.

В България също липсват конкнретни закони специализирани за крипто индустрията. След 2018 г. се прилага директива от Европейския съюз, с която криптовалутите се регулират чрез съществуващи закони. Но има съществуващо предложение това да се промени.

Определението на НАП за “дигиталните активи”

Според европейската банкова институция (European Banking Authority) „Виртуална валута е цифровото представяне на стойност, която не се емитира от централна банка или публична институция, нито е непременно свързана с фиатни пари, но се приема от физически лица и юридически лица като платежно средство и може да бъде прехвърляна, съхранявана или търгувана по електронен път“.

Според Европейският банков орган (ЕБО) виртуалната валута е вид нерегламентирани дигитални пари, които не се издават и гарантират от централна банка и които може да действат като средство за разплащане.

Базирайки се на Европейската банкова институция, Националната агенция по приходите (НАП) използва наименованието „виртуални валути“ за криптовалутите. Според НАП, криптовалутите са платежно средство и затова тяхната продажба или замяна трябва да бъде декларирана и данъчно обложена.

НАП облага печалбата от всички виртуални валути, независимо от употребата им – за плащане в игри или при търговци във физическа среда.

Деклариране на доходи от криптовалути

В България е задължително да декларирате печалбите от търговия с криптовалути в данъчната си декларация. Независимо от това къде се съхранява или изразходва печалбата, тя трябва да се декларира пред Националната агенция за приходите (НАП).

Tърговията с криптовалути е освободена от данък върху добавената стойност (ДДС), с някои изключения. Не е необходимо да оповестявате количеството криптовалути, които притежавате, освен ако не ги държите единствено за дългосрочни инвестиции и не търгувате с тях.

В данъчната си декларация отчитайте само печалбата, реализирана от търговска дейност. Данъчната ставка за печалбите от криптовалути е 10% в България и не можете да приспадате разходи, свързани с дейността. Не се изискват социалноосигурителни вноски за данъци върху крипто.

 • За физически лица със статут на едноличен търговец:
  Ако извършвате дейност като едноличен търговец в България, има специфични съображения за плащането на крипто данъци. Ако дейността ви е класифицирана като стопанска дейност, плащате 15% данъчна ставка и можете да приспадате загуби и разходи за стопанска дейност. Възможно е да се прилагат и социалноосигурителни вноски.
 • За юридически лица:
  Юридическите лица, подобно на дружествата, също подлежат на облагане с данък върху печалбата от крипто търговия. Те могат да приспадат разходи и плащат данъчна ставка от 10%. Ако печалбите се разпределят между получателите, се добавя 5% данък върху дивидентите. Като цяло данъчната ставка за юридически лица е около 14-15%.
 • За крипто майнинг
  Печалбите от добив на криптовалути се облагат с 15% данък в България. Миньорите могат да приспаднат разходите за добив, включително разходите за оборудване и сметки за електроенергия. Данъците за социално осигуряване се прилагат въз основа на печалбите от добива. Има изключение за миньори, които отдават оборудването си под наем на дружество, при което се спазват данъчните ставки и условията за облагане на професиите.
 • За стейкинг
  Когато участвате в стейкинг се прилагат данъци в България. Стейкингът се счита за депозит и сте длъжни да платите 15% данък върху печалбите, генерирани от него. Ако станете валидатор в блокчейн и реализирате печалби, е необходимо да декларирате и платите данъци върху тези печалби.
 • За отглеждане на добив / фарминг на доходи (yield farming):
  Друга популярна практика – отглеждането на добив, също привлича данъци в България. Тя включва предоставяне на криптовалути назаем на други лица за ползване от тях. Лицата, занимаващи се с тази услуга, подлежат на облагане с 10% данъчна ставка върху доходите, получени от предоставянето на тези активи. Това прилича на доход от наем или депозит и може да изисква регистрация по ДДС, ако се счита за наем, с 20% данъчна ставка.
 • За търговия с NFT:
  В България данъците върху сделките с NFT варират в зависимост от ролята на данъкоплатеца. Ако сте създател на NFT, той се счита за обект на авторско право и се облага с 10% данъчна ставка. Възможно е обаче да се прилага и ДДС. Като вторичен държател, търгуващ с NFT, вие сте длъжни да плащате данъци единствено върху реализираните печалби от продажбите в процеса на търговия.

Ново предложение за данъчни промени върху крипто транзакциите

Министерство на финансите на България проведе обществена консултация относно предложените промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, включително въвеждането на изрични правила за облагане на доходите от криптовалути.

Основното предложение е да се определи облагаемият доход от продажбата или обмена на виртуални валути като сумата от печалбите, реализирани през годината, минус всички загуби, реализирани през годината. (Източник: Binance Blogs)

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Регулации Новини

Турция предлага нов законопроект за криптовалутите

Турция представи ново законодателно предложение за регулиране на доставчиците на услуги за криптоактиви и техните операции.

18.05.2024 12:30 2 мин. четене

Регулаторът на ценни книжа в Индия готов да надзирава крипто пазарите

Индийският регулаторен орган за ценни книжа предложи на различни надзорни органи да наблюдават търговията с криптовалути, което показва потенциална промяна към разрешаване на частни виртуални активи в страната.

17.05.2024 23:00 2 мин. четене

Френски регулатор отправи предупреждение за крипто борсата ByBit

Френският финансов регулатор подчерта, че Bybit е включена в черния списък от 20 май 2022 г. и няма право да предлага услуги в крипто областта във Франция.

17.05.2024 22:30 1 мин. четене

Турция иска де приведе крипто законите си с международните стандарти

На 16 май управляващата партия в Турция внесе в парламента проектозакон, чиято цел е да регулира криптовалутите. В това законодателно предложение се набляга на лицензирането и регистрацията на доставчиците на услуги в областта на криптовалутите, за да се спазват международните стандарти.

17.05.2024 14:30 2 мин. четене

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.