НАЧАЛО Прессъобщения

5 неща, които трябва да бъдат включени в докладите за подозрителна дейност

12.02.2024 11:55 4 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
5 неща, които трябва да бъдат включени в докладите за подозрителна дейност

Забелязването на подозрителна дейност е от решаващо значение за предпазването от измами и незаконни дейности. 


Тази статия е спонсорирано съдържание и не отразява мнението на екипа на CryptoDnes. Материалът не представлява инвестиционен съвет и е предоставен от съответната компания.


Защо е важно да се правят доклади за подозрителна дейност?

Всички компании се гордеят с това, че познават своите клиенти. Те разбират техните болки, нужди, желания и поведенчески модели.

Клиентите, които използват едни и същи продукти и услуги, обикновено имат сходни модели на транзакции и поведение, и е трудно да не бъде забелязано, когато някой клиент започне да се държи необичайно, т.е. различно от нормата.

За докладващите, темите, обхващащи закона за мерките срещу прането на пари/финансирането на тероризма, необичайно поведение или транзакции са известни като “червени флагове”. Те могат да бъдат индикатори за пране на пари или друга незаконна дейност.

Поради това докладващите трябва да наблюдават, анализират и споделят подозрителните аспекти на звеното за финансово разузнаване. А основната платформа за борба с прането на пари улеснява това, като предоставя на предприятията AML сертификати (сертификати, за борба с прането на пари).

Обща информация

SAR (докладване на подозрителни дейности) е инструмент за финансовите институции за наблюдение, докладване и контрол на подозрителни дейности. Докладването е от решаващо значение, тъй като спомага за идентифицирането и предотвратяването на потенциални случаи на пране на пари и други незаконни финансови транзакции.

В САЩ концепцията за докладване на подозрителна дейност бе въведена за първи път със Закона за банковата тайна от 1970 г. До 1996 г. SAR се превърна в стандартен протокол за докладване на подозрителна дейност от страна на финансовите институции в САЩ. Оттогава насам възможностите за използване на тези доклади станаха много по-широко разпространени, особено след като банковите транзакции станаха все по-глобални и дигитализирани.

Примери за червени флагове

Червените флагове са свързани пряко с бизнеса и всичко, което е свързано с него (ниша, рисков профил, услуги/продукти).

Например червените флагове на малка компания, която търгува на местно ниво, се различават от тези на голяма компания за недвижими имоти, която управлява сделки с международни клиенти.

 • Клиент депозира средства в сметка с намерението да поиска прехвърляне на средства към посочена трета страна.
 • Клиентът е извършил множество сделки с недвижими имоти, които не съответстват на личния му профил.
 • Клиентът заплаща общата покупна цена в брой.
 • Клиентът избягва среща лице в лице.
 • Сделките изглеждат неочаквано сложни.

5 неща, които трябва да се направят при докладване на подозрителна дейност

За всяка идентифицирана необичайна транзакция или дейност трябва да се документират следните пет доказателствени точки за всяка одитна констатация.

 • Подробности за естеството и целта на транзакцията
 • Информация, получена от клиента във връзка с транзакцията
 • Обобщение на извършените проверки
 • Препратки към съответните оправдателни документи
 • Причините, поради които транзакцията се счита за необичайна или подозрителна, и обяснение на предприетите действия

В случай на съмнение, е нужно да се документира кога и защо е възникнало подозрението като се предостави препратка към направеното известие. Когато такава информация е от значение за SAR/STR, тя следва да бъде запазена в тайна съгласно принципа на “бизнес необходимостта”.

Всяка финансова институция трябва да даде приоритет на прилагането на най-добрите практики при докладването на подозрителни сделки. Тези доклади играят решаваща роля в борбата и предотвратяването на прането на пари, финансовите измами и други финансови престъпления, като защитават целостта и сигурността на финансовата система.

Следователно могат да бъдат направени следните заключения:

 • Финансовите институции са задължени по закон да подават доклади за подозрителни транзакции, ако има индикации за подозрителна дейност.
 • Дружествата подлежат на глоби и наказателни санкции, ако тези доклади не са подадени навреме.
 • Налице е широк набор от софтуер за откриване на подозрителна финансова дейност; инвестирането в надеждна и гъвкава система на ранен етап е от решаващо значение за успешната BSA/AML програма.

Като прилагат описаните по-горе най-добри практики и подобряват подаването на SAR, финансовите институции могат да защитят своите клиенти, да сътрудничат на правителството и да защитят интегритета на своите организации.

Обобщение

Необходимо е да се разберат тънкостите на съответните рискове, свързани с борбата с прането на пари. Осигуряването на защита на финансовата система е от изключителна важност, за да се предпази от потенциални рискове и да се поддържа нейната стабилност и цялост.

Не бива да се забравя, че банките играят съществена роля в сътрудничеството с модерни мерки за киберсигурност за укрепване на рамката за борба с прането на пари. Тъй като защитата на финансовата индустрия продължава да се разширява, спазването на SAR изискванията и докладването се превръщат в необходимост и стратегия в борбата с икономическата престъпност.


Тази статия е спонсорирано съдържание и не отразява мнението на екипа на CryptoDnes. Материалът не представлява инвестиционен съвет и е предоставен от съответната компания.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Прессъобщения Новини

Купувайте слуховете, продавайте новините; предварителната продажба на Kelexo (KLXO) предизвиква огромно вълнение сред притежателите на Solana (SOL) и Shiba Inu (SHIB)

В света на криптовалутите предварителната продажба на Kelexo (KLXO) предизвиква вълнение сред притежателите на Solana (SOL) и Shiba Inu (SHIB), които се надяват на значителни печалби.

22.02.2024 22:02 3 мин. четене

Данните сочат, че три алткойна, може да се възползват най-много от халвинга на Биткойн през май 2024 г.

Халвингът на Биткойн, който се случва приблизително на всеки четири години, е ключов момент в света на криптовалутите.

22.02.2024 22:01 5 мин. четене

Конкурентът на Facebook Live, DeeStream (DST), вижда постоянни инвестиции от инвеститорите в Ethereum (ETH) и Solana (SOL)

С развитието на крипто пазара децентрализираните алтернативи предизвикват статуквото на традиционните платформи.

22.02.2024 21:34 3 мин. четене

Притежателите на Ethereum Classic (ETC) и Uniswap (UNI) наблюдават следващия ход на Kelexo (KLXO), тъй като предварителната продажба продължава

В постоянно развиващия се пейзаж на криптовалутите, текущата предварителна продажба на Kelexo (KLXO) привлече значително внимание, като накара инвеститорите и притежателите на Ethereum Classic (ETC) и Uniswap (UNI) да следят внимателно развитието ѝ.

22.02.2024 21:05 3 мин. четене

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.