Поверителност

Какво е GDPR?


Общият регламент за защита на данните (GDPR) е приет още през2016г., но влиза в сила на 25 май 2018г. Регламентът има за цел да уеднакви иактуализира съществуващите регулации за защита на личните данни в целияЕвропейски съюз, като се цели промяна в начина, по който организациите боравятс тях. След 25 май 2018, всички граждани на ЕС ще имат пълен контрол надданните, които предоставят на различните организации. GDPR защитава правата заповерителност на данните на всеки човек, който е в ЕС, без значение далиинформацията се обработва в рамките на Европейския съюз или извън него.

Какви лични данни събираме и защо го събираме


Всякаква предоставена информация относно лични данни или събраначрез операциите в САЙТА, ще бъде обработена от CryptoDnes.bg, със седалищегр. София, жк. Бykata3. При попълване на онлайн форма за абониране, ние щеобработим информацията, включително лични данни, които сте ни предоставили,сред които данни: Вашето име, фамилия, телефон, електронен адрес  идопълнителната информация, която сте включили в онлайн формулярите ни.Препоръчваме да не разкривате чувствителна лична информация като данни,разкриващи расов или етнически произход, религия, членство в синдикати,сексуална ориентация, здраве и т.п. На следващо място, можем да обработвамеВаши лични данни и на основание легитимен интерес, когато това е необходимо, зада упражним или защитим законните си права. Сдружение Тук-Там ще обработваВашите лични данни в съответствие с приложимото законодателство.

CryptoDnes.bg гарантира сигурността и конфиденциалността напредоставените данни и предавани чрез компютърната ни система.


Данните и личната информация, предоставена от ПОТРЕБИТЕЛИ, сеизползва от CryptoDnes.bg за управление на личните профили напотребителите, статистически данни или реклама.


Също така, CryptoDnes.bg използва тези данни и информацияза подобрение на сайта, за да се избегнат или предотвратят измами илизлоупотреби във вреда на САЙТА, както и да се даде възможност на трети лица даизвършват техническа поддръжка, логистика и други услуги за САЙТА.


CryptoDnes.bg запазва всякаква информация, поставена на САЙТАили изпратена по друг начин от ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ.


Повечето от личните данни са предоставени от Вас, когаторегистрирате Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща заидентифициране на физическо лице, или неин еквивален; едно отъждествимо лице елицето, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрезедин идентификационнен номер или на един или повече параметри от неговатафизическа самоличност – психологическа, умствена, икономическа, културна илисоциална.


Обработването на лични данни представлява всякаква операция илисъвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрезавтоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране,съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване,разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма,присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.


Данните, които Вие предоставяте, са: име, презиме или прякор,адрес, е-mail адрес и телефонен номер, и финансови данни, които не сазадължителни а са необходими единствено ако извършите някаква поръчка отсайта.


Една серия от данни са събрани в автоматичен модул от сайта,като например Интернет Протокол (IP) адрес, използван за свързване на компютърав Интернет; логин; e-mail адрес; парола; информация за вашия компютър и заметоди за свързване, като видът на браузера и версия на операционната система;данни, които понякога се комбинират с подобна информация, събрана от другиклиенти с цел да създава функции, като например „Най-четени новини“;  URL(Uniform Resource Locator) пълно време (включително датата и часа), броя наcookie; визуализирани или търсени новини.


Също така, CryptoDnes.bg може да използва данни забраузера, като cookie, cookie Flash или други подобни данни, събрани чрезопределени части на САЙТА за предотвратяване на измами и други цели.


Когато посетите сайта и използвате нашите продукти, или посетитеуебсайт, където CryptoDnes.bg публикува реклами, съдържание илианализи, CryptoDnes.bg може да постави cookie във вашия уеб браузер. Единмодул cookie е ниско количество съхранена информация на компютъра, с цел даидентифицира браузерът по време на взаимодействие с уеб сайтове. Модулитеcookie могат да бъдат използвани с цел съхраняване на елементи, катоидентификатори или потребителски предпочитания. Един уеб сайт може да поставимодул cookie за съхраняване в браузъра ако настройките на браузъра позволяваттова. Един браузър може да позволи на определен уеб сайт да има достъп домодулите cookie, и да откаже такъв достъп на други сайтове.


CryptoDnes.bg може да използва модули cookie и за други цели,включително за:

Достъп до информация, когато влизате, за да предоставимеперсонализирано съдържание, за да съхраните последната визуализиранастраница или услуга и подходящо съдържание спрямо Вашите интереси.

Извършване на научни изследвания с цел подобряване на съдържанието, напродуктите и услугите CryptoDnes.bg.


Подкрепа на мерките за сигурност, като например изискването на повторно влизанеза един продукт или услуга на CryptoDnes.bg, след изтичането на определенпериод от време
Помагане за идентифициране на някои потенциални измамни дейности.

Ако желаете да не получавате известия от CryptoDnes.bg,моля посетете страницата за отказване на абонамента и нотификациите.


CryptoDnes.bg Ви дава възможност за постоянно отписване. Заизползване на опцията на постоянно отписване,  трябва да влезете в CryptoDnes.bg,преди да се отпишете.

Можете да конфигурирате браузъра за достъп на всички модулиcookie, за отхвърляне на всички модули cookie или да Ви информираме тогавакогато е поставен модул cookie. Браузърите се различават помежду си, и порадитова Ви молим да се обърнете към менюто „Помощ“ на вашия браузър, за да научитеначина за промяната на cookie.

Защо събираме и обработваме личните Ви данни?


Ние получаваме Ваши лични данни, когато попълвате някоя отформите за регистрация на сайтовете ни, като например като се записвате за получаване на нашия нюзлетър, като се регистрирате във форумите и сайта ниили добавяте коментари.  CryptoDnes.bg събира, използва и обработваинформацията, описана по-горе информация, за целите, предвидени в настоящатаполитика, които могат да бъдат: Цели, необходими за предоставяне на услугимежду Вас и CryptoDnes.bg; Цели, за които Вие сте дали своето изричносъгласие; Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на CryptoDnes.bg.


Коментари

Когато посетителите оставят коментари на сайта, ние събирамеданните, показани във формуляра за коментари, както и IP адреса на посетителя иагента на потребителския браузър, за да помогнем за откриването на спам.

Анонимният низ, създаден от вашия имейл адрес (наричан още хеш),може да бъде предоставен на услугата Gravatar, за да видите дали го използвате.Правилата за поверителност на услугата Gravatar можете да намерите тук: https://automattic.com/privacy/. Следкато публикувате коментара си, снимката на потребителския ви профил е видима заобществеността в контекста на коментара ви.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Как сеобработват данните за коментарите ви може да откриете на адрес: https://automattic.com/privacy-notice/


Форма за контакт

Ако използвате формата ни за контакт CryptoDnes.bg щезапише вашия имейл адрес име и IP адрес за срок от една година. Това енеобходимо за да можем да отговорим на вашето запитване и данните няма да бъдатизползвани за маркетингови цели.

Бисквитки


Ако добавите коментар на нашия сайт, може да оставим бисквиткасъдържаща вашето име, имейл адрес и уеб сайт. Тя е за ваше удобство, за дане се налага да попълвате отново данните си, когато добавяте друг коментар.Тези "бисквитки" са за една година.

Ако имате профил и влезете в този сайт, ще зададем временна"бисквитка", за да определим дали браузърът ви приема "бисквитки".Тази "бисквитка" не съдържа лични данни и се изтрива, когатозатворите браузъра си.


Когато влезете в сайта, ще създадем и няколко"бисквитки", за да запазим информацията за вход и опциите запоказване на екрана. Бисквитките за вход са с продължителност два дни, а"бисквитките" на екрана са с продължителност една година. Акоизберете "Запомни ме", вашето потребителско име ще остане впродължение на две седмици. Ако излезете от профила си, бисквитките за вход щебъдат премахнати.


Ако редактирате или публикувате статия, в браузъра ви ще бъдезапазена допълнителна "бисквитка". Тази "бисквитка" несъдържа лични данни и просто показва идентификационния номер на статията, коятотоку-що сте редактирали. Изтича след 1 ден.

Задължителни (есенциални) бисквиткиТе са необходими, за нормалното предоставяне на услугите ни – напр. за даустановим самоличността Ви като потребител на услугите ни, за запазване на частот кода на посетения сайт и други релевантни цели.

Без тях няма да можем да Ви разпознаем, а оттам и Вие няма даимате достъп до нашите услуги. Те ни помагат да изпълняваме нашите Общи условияи да поддържаме сигурността на нашите услуги.

Често задължителните бисквитки са постоянни. Те се използват, зада Ви позволим да преминавате от една в друга страница на сайта ни, без да енужно отново да въвеждате информация.

За използването на тези бисквитки не се изисква Вашето съгласие– то се подразбира от самият факт на използване на сайтовете ни.


Бисквитки за ефективност и функционалност


Тези бисквитки не са задължителни за достъпване и използване науеб сайта, но ни позволяват да персонализираме Вашето онлайн преживяване,докато ползвате нашите интернет страници. Чрез тях запомняме Вашитепредпочитания, за да не е нужно всеки път да въвеждате информация, която вечесте предоставили, например, когато въвеждате данните си за достъп до нашитеуслуги.


С тях събираме и информация за начина, по който нашитепотребители използват услугите ни, така че да можем да подобрим нашите сайт иуслуги и да извършваме пазарни проучвания. Ако решите да изтриете тезибисквитки, е възможно да разполагате с ограничена функционалност на нашитеуслуги.


Рекламни бисквитки
Тези бисквитки използват информация за начина, по който използвате нашитесайтове - страниците, които посещавате или начина, по който реагирате нареклами, за да Ви предоставим реклами, които са съобразени с Вашитепредпочитания – както на нашия сайт, така и извън него.


Чрез рекламните бисквитки се реализира и "рекламирането,базирано на интересите". При него се анализира не само поведението нанашите сайтове и апликации, но и на други такива, при което се изгражда Вашпрофил.


Отчита се какви и колко реклами сте видели, на коисайтове/апликации, какви действия сте предприели спрямо рекламите.


Много от тези видове бисквитки принадлежат на трети страни –наши доставчици на услуги. За рекламодатели, които са трети страни, вижтеповече информация по-долу.


Как използваме рекламните бисквитки?Използваме тези бисквитки, за да подбираме и сервираме най-подходящи за Вашитеинтереси реклами и персонализирани препоръки.

Ние (и упълномощени трети страни) можем да използваменеперсонализирана информация както от постоянните, така и от сесийнитебисквитки за статистически цели, както следва:


• За да определим кои са най-популярните части на нашия Сайт. 
• За да наблюдаваме употребата на нашите Услуги и нашия Сайт (честота ивреме). 
• За да предоставяме анонимна информация на трети страни, така че към Вас дабъде насочвана по-подходяща реклама. 
• За да следим успеха на дадени продукти. 
• За да определяме колко често Вие и други потребители посещавате нашия Сайт изакупувате продукти. 
• За да провеждаме анкети, така че да подобрим взаимодействието Ви с нашия Сайти с нас като цяло.


Ако не сте влезли в регистрираните си профили, има голяма вероятност тезибисквитки да не могат да идентифицират субект на данни – физическо лице. Ние гиизползваме само за измерване на посещенията, например колко пъти сте посетилидадена страница. Ако сте влезли в регистрирания си профил, можем да комбинирамеданните от профила ви с тези бисквитки и да Ви идентифицираме.

Вградено съдържание от други уебсайтове

Статиите в този сайт могат да включват вградено съдържание(например видеоклипове, изображения, статии и др.). Вграденото съдържание отдруги уебсайтове се държи по същия начин, както ако посетителят е посетилдругия уебсайт.

Тези уебсайтове могат да събират данни за вас, да използват"бисквитки", да интегрират допълнително проследяване от трети странии да наблюдават взаимодействието ви с вграденото съдържание, включителнопроследяване на взаимодействието ви с вграденото съдържание, ако имате профил исте влезли в него.